Gratis één maand evaluatie

TARIEVEN

Het eStar programma is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat het bestaat uit modules die u kunt toevoegen aan of verwijderen uit uw administratie. Door de modulaire opbouw, kunt u het programma afstemmen op de behoefte van uw bedrijf en uzelf.


TARIEVENTABEL

In de tabel hieronder vindt u alle modules en wat de prijzen van de modules zijn. Voor kleine ondernemingen of verenigingen is er een kortingsregeling. Voor een uitgebreide uitleg van wat de modules precies doen, klikt u op de knop 'uitleg van de verschillende modules' hier boven. 

module

prijs per maand

prijs per maand met korting

basispakket ¹

€ 12,50

€ 6,25

boekhouding ¹

€ 6,00

€ 3,00

controles en correcties ²

€ 16,00

€ 8,00

incasso ¹

€ 6,00

€ 3,00

inkomstenbelasting ³

€ 7,00

jaarrekening ²

€ 17,00

€ 8,50

kassa ¹

€ 6,00

€ 3,00

nieuwsbrieven ¹

€ 6,00

€ 3,00

vergaderingen ¹

€ 6,00

€ 3,00

webbestellingen

€ 27,50

additionele gebruikers

€ 6,00

¹ Op deze modules kan mogelijk korting 1 worden toegepast
² Op deze modules kan mogelijk korting 2 worden toegepast.
Zie de toelichting kortingen voor uitgebreide uitleg over de kortingen. 

³ Het inkomstenbelastingtarief is per persoon. Dus als u voor meerdere personen in uw huishouden aangifte inkomstenbelasting via eStar wil laten doen, moet u dit getal vermenigvuldigen met het aantal personen.