eSTAR DISCLAIMER

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. eStar kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. De geboden informatie op deze site is slechts een bron van algemene informatie. 

Alle op deze website gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud. De makers van deze site nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade die voort kan vloeien of voort vloeit uit het gebruik van gepubliceerde informatie op de website. Foute of onjuiste gegevens op de website zijn niet voor rekening van de makers van de site of de opstellers van de tekst.

PERSOONSGEGEVENS

eStar zal altijd de anonimiteit van haar gebruikers respecteren en beschermen. eStar legt informatie op beveiligde wijze vast. Voorbeelden van deze informatie zijn:

  • namen
  • e-mailadressen
  • andere contactinformatie
  • persoonlijke gegevens

De informatie zal nooit aan derden worden aangeboden.